Има фирми за хамали и хамалски услуги, които изключително отговорно и с внимание към детайла опаковат всички предмети при пренасяне на жилища и офиси. Те пренесат вещите с японска прецизност, а специален екип от добре обучени специалисти укрепва и инспектира вещите, за да са убедени, че транспортирането няма да ги повреди. Ако въпреки усилията им за безопасност има нанесени щети в резултат на транспортирането и преместването, то вещите са застраховани и ще ви възстановят себестойността на предметите.
Тези фирми за хамали и хамалски услуги предлагат и всички видове опаковъчни материали и кашони за пренасяне. Първо трябва да определите дата и час, в които искате да започне преместването. Когато са по-големи апартаменти или къщи и офиси, или ако това имущество е обемно, то по-добре е да предвидите поне 3-4 дни, в които да се разпростре процеса по преместване.
Втората важна стъпка е да обсъдите с фирмата различните етапи по преместване. Най-голяма част от проблемите са следствие на лоша организация и планиране. За всяка поръчка се назначава специален човек, детайлно запознат с изискванията на клиента, и той следи и отговаря персонално за правилното изпълнение. Можете да обсъдите с него всякакви въпроси и колебания.
След приключване на преместването и почистващата работата, отговорникът на тези хамали и хамалски услуги съставя приемно-предавателен протокол, индикация за извършената услуга, възникнали проблеми по време на пренасянето или забележки от страна на клиента.
Ето няколко практически съвета при преместване на дома и офиса:
- Запазете място - две парко-места, където да паркира камионът, който ще осъществи преместването, в близост до сградата.
- Осигурете достъп до жилището или офиса. Ако има препятствия, струпани предмети и заключени врати по стълбищата или междуетажните площадки – предупредете фирмата за хамали и хамалски услуги.
- Обозначете специалните и чупливите предмети, на които да обърне специално внимание по време на транспорта от отговорникът по преместването.
- Ако има предмети с приоритет, също уведомите отговорника по преместването.


Често ли харесвате неща във Фейсбук, без реално да знаете защо го правите?